ReadyPlanet.com
dot
ผู้รับใบอนุญาต
dot
ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง ผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงาน ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง
bulletเว็บไซต์
dot
ในบ้านนี้...บ้านรักของเรา
dot
bulletบ้านรักของเรา
dot
บรรยากาศและวิถีชีวิตในบ้านรัก
dot
bulletสวนบ้านรัก
bulletห้องเรียน
bulletบรรยากาศคลื่นสมองต่ำ จิตใต้สำนึกเปิด
dot
นวัตกรรมการศึกษาของบ้านรัก
dot
bulletREAD Model
dot
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสมอง
dot
bulletLiterature Based Learning
bulletOrganic agriculture
bulletMultiple Intelligences
bulletBuddhist Instruction
bulletMontessori
bulletMegaskills
bulletSensory Integration
bulletReggio Emilia Approach
bulletWhole Language
dot
มาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัยและปลอดโรค
dot
bulletอาหารกลางวัน
bulletอาหารว่าง
bulletการดูแลสุขภาพ
dot
วันแสนสนุกในบ้านรัก
dot
bulletตารางกิจกรรมประจำวัน
bulletCooking
bulletReading and Writing
bulletCreative Play
bulletDramatic Play
bulletOutdoor Playground
bulletCreative Arts
bulletSensory Play
bulletConstructive Play
bulletLife Skills
bulletThai Identity
bulletNatural Explore
bulletTaekwondo
bulletBallet
bulletManipulative Play
bulletMusic
bulletMultilingual
bulletMath
bulletExperience-Enhancement Activities
bulletICT Skills
bulletMeditation
bulletRhythmic Movement
bulletMoter Skills
bulletScience
bulletSwimmimg
bulletLunch Time
dot
SMART Kids Program
dot
bulletViolin
bulletFootball
bulletCooking
bulletBallet and Jazz Dance
bulletTeakwondo
bulletChinese
bulletThai Classical Dance
bulletPiano
dot
การขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
dot
bulletขั้นตอนการสัมภาษณ์และเข้าเยี่ยมชม
bulletการศึกษาดูงาน
dot
ผู้ปกครองถาม-คุณครูตอบ
dot
bulletการสอบเข้าอนุบาล
bulletมาอยู่เนอร์สเซอรี่จะร้องไห้ไหม
bulletลูกไม่ยอมกินผักเลย
bulletกลัวลูกป่วยเมื่อมาเนอร์สเซอรี่
bulletลูกไม่นอนกลางวัน
bulletลูกยังไม่บอกปัสสาวะเลย
bulletลูกยังไม่เลิกขวดนมเลย
bulletลูก2 ขวบครึ่งยังพูดไม่ได้
bulletครูดูแลเด็กหลายคนได้อย่างไร
bulletบ้านรักดูแลความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างไร
bulletการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก
bulletทำไมต้องกำหนดเวลาเข้าเยี่ยมชม
bulletทำไมไม่เปิดวันเสาร์อาทิตย์
bulletขอมาเฝ้าลูกได้ไหม
bulletทำไมเปิดสายและปิดเร็วกว่าที่อื่น
bulletจำเป็นต้องเข้าเนอร์สเซอรี่หรือไม่
bulletทำไมต้องสัมภาษณ์เด็กและผู้ปกครองก่อนสมัคร
bulletทำไมต้องฝึกเด็กให้ทำอะไรๆเอง
bulletเด็กเรียนหลายภาษาดีหรือไม่
bulletลูกมีโรคประจำตัว ลูกแพ้อาหารมาเรียนได้ไหม
dot
รับข่าวสาร

dot
dot
รับสมัครพนักงาน
dot
bulletรับสมัครครู พี่เลี้ยง
dot
ฝึกงานโครงการ Aupair
dot
bulletนักศึกษาฝึกงานโครงการ Aupair
dot
หลักสูตรอบรมพี่เลี้ยงเด็ก
dot
bulletอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ
bulletภาพการอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ
dot
Line
dot
dot
Facebook Fanpage
dot
ความเป็นมา

 

 

 

 

 

 

             

                เปิดทำการเมื่อวันที่  25  มีนาคม  2548   ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน  และได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านรักเนอร์สเซอรี่   จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เมื่อวันที่ 8  ธันวาคม  2548  โดยมี  ดร.จารุทัศน์   วงศ์ข้าหลวง   เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ    โดยได้รับเกียรติจากปลัดวรรณวดี  จันทร์อินทร์   ปลัดอำเภอศรีราชา    มาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่   25  ธันวาคม 2548


                จัดกิจกรรมสำหรับเด็กเพื่อกระตุ้นให้มีพัฒนาสมวัย   โดยคำนึงถึงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ.2560  เพื่อเสริมประสบการณ์ต่างๆสำหรับเด็กตามความเหมาะสมของวัย   คำนึงถึงการเรียนรู้ด้านลักษณะนิสัย  คุณธรรม จริยธรรม  ภาษา  ดนตรี  และศิลปะ   อันเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย    พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านต่างๆให้เด็กได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพตามวัย    และได้เรียนรู้อย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่เปี่ยมไปด้วยความรักความอบอุ่น   ซึ่งเป็นเจตคติที่ดีที่ทำให้เกิดการเรียนรู้    พัฒนาสู่การเป็นเด็กเก่ง  เด็กดี  และมีความสุข  รักในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 

             ปัจจุบันบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลขยายพื้นที่เป็น 2 อาคาร ได้แก่ บ้านเลขที่ 151/311-312  เพิ่มห้องเรียนเป็น 7 ห้องเรียน  และขยายสาขาเพิ่มเติมเป็นแห่งที่ 2 คือ สาขาอมตะนคร  โดยดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  อันประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ   ยุทธศาสตร์ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพเด็ก