ReadyPlanet.com
dot
ผู้รับใบอนุญาต
dot
ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง ผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงาน ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง
bulletเว็บไซต์
dot
ในบ้านนี้...บ้านรักของเรา
dot
bulletบ้านรักของเรา
dot
บรรยากาศและวิถีชีวิตในบ้านรัก
dot
bulletสวนบ้านรัก
bulletห้องเรียน
bulletบรรยากาศคลื่นสมองต่ำ จิตใต้สำนึกเปิด
dot
นวัตกรรมการศึกษาของบ้านรัก
dot
bulletREAD Model
dot
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสมอง
dot
bulletLiterature Based Learning
bulletOrganic agriculture
bulletMultiple Intelligences
bulletBuddhist Instruction
bulletMontessori
bulletMegaskills
bulletSensory Integration
bulletReggio Emilia Approach
bulletWhole Language
dot
มาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัยและปลอดโรค
dot
bulletอาหารกลางวัน
bulletอาหารว่าง
bulletการดูแลสุขภาพ
dot
วันแสนสนุกในบ้านรัก
dot
bulletตารางกิจกรรมประจำวัน
bulletCooking
bulletReading and Writing
bulletCreative Play
bulletDramatic Play
bulletOutdoor Playground
bulletCreative Arts
bulletSensory Play
bulletConstructive Play
bulletLife Skills
bulletThai Identity
bulletNatural Explore
bulletTaekwondo
bulletBallet
bulletManipulative Play
bulletMusic
bulletMultilingual
bulletMath
bulletExperience-Enhancement Activities
bulletICT Skills
bulletMeditation
bulletRhythmic Movement
bulletMoter Skills
bulletScience
bulletSwimmimg
bulletLunch Time
dot
SMART Kids Program
dot
bulletViolin
bulletFootball
bulletCooking
bulletBallet and Jazz Dance
bulletTeakwondo
bulletChinese
bulletThai Classical Dance
bulletPiano
dot
การขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
dot
bulletขั้นตอนการสัมภาษณ์และเข้าเยี่ยมชม
bulletการศึกษาดูงาน
dot
ผู้ปกครองถาม-คุณครูตอบ
dot
bulletการสอบเข้าอนุบาล
bulletมาอยู่เนอร์สเซอรี่จะร้องไห้ไหม
bulletลูกไม่ยอมกินผักเลย
bulletกลัวลูกป่วยเมื่อมาเนอร์สเซอรี่
bulletลูกไม่นอนกลางวัน
bulletลูกยังไม่บอกปัสสาวะเลย
bulletลูกยังไม่เลิกขวดนมเลย
bulletลูก2 ขวบครึ่งยังพูดไม่ได้
bulletครูดูแลเด็กหลายคนได้อย่างไร
bulletบ้านรักดูแลความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างไร
bulletการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก
bulletทำไมต้องกำหนดเวลาเข้าเยี่ยมชม
bulletทำไมไม่เปิดวันเสาร์อาทิตย์
bulletขอมาเฝ้าลูกได้ไหม
bulletทำไมเปิดสายและปิดเร็วกว่าที่อื่น
bulletจำเป็นต้องเข้าเนอร์สเซอรี่หรือไม่
bulletทำไมต้องสัมภาษณ์เด็กและผู้ปกครองก่อนสมัคร
bulletทำไมต้องฝึกเด็กให้ทำอะไรๆเอง
bulletเด็กเรียนหลายภาษาดีหรือไม่
bulletลูกมีโรคประจำตัว ลูกแพ้อาหารมาเรียนได้ไหม
dot
รับข่าวสาร

dot
dot
รับสมัครพนักงาน
dot
bulletรับสมัครครู พี่เลี้ยง
dot
ฝึกงานโครงการ Aupair
dot
bulletนักศึกษาฝึกงานโครงการ Aupair
dot
หลักสูตรอบรมพี่เลี้ยงเด็ก
dot
bulletอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ
bulletภาพการอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ
dot
Line
dot
dot
Facebook Fanpage
dot
มูลนิธิศุภนิมิตศึกษาดูงาน

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

นำครูปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กเข้าศึกษาดูงาน ณ บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลมีนโยบายประการหนึ่งคือ

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

มีวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลจึงมีพันธกิจในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย

แก่หน่วยงานต่างๆ โดยคัดเลือกหน่วยงานที่มีเจตนารมย์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยใจบริสุทธิ์ 

มีจุดประสงค์การศึกษาดูงานที่ชัดเจนและเอื้อประโยชน์แก่สังคม

คณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิศุภนิมิตมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเกี่ยวกับ

การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการตามหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมอง

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

โดยมีครูปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กจำนวน 44 คนเข้าศึกษาดูงาน

 

คณะผู้ศึกษาดูงานชมสถานที่และได้ทราบถึง

แนวการจัดสภาพแวดล้อมของบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

เอื้อต่อระบบการทำงานของสมองและประสบการณ์สุนทรียะ

 

ชมการทำกิจกรรมในสวนของเด็กๆชั้น Nursery 2 ห้องแสงดาว

ซึ่งทุกครั้งที่มีคณะดูงานมาเยี่ยมชม  เด็กๆได้ฝึกทักษะชีวิตไปพร้อมกันทุกด้าน

เช่น  รู้จักมั่นใจในตนเอง   รู้จักต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนด้วยไมตรี

 

ชมวีดีทัศน์และฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวการจัดกิจกรรมของบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

และชมห้องเรียน Nursery 1-2  ได้แก่ ห้องดวงตะวัน  ห้องดอกไม้  ห้องสายน้ำ

 

การเข้ามาศึกษาดูงานของทุกหน่วยงาน

ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะครูของบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

และคณะครูที่มาศึกษาดูงาน  ทำให้เกิดการต่อยอดความรู้และขยายประสบการณ์

เป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และมีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานอย่างดี

 

ขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับคุณแม่น้องโซดาและคุณแม่น้องกร

ที่มีจิตอาสามาช่วยต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

 

ขอขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตที่ให้เกียรติบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

เป็นแหล่งการเรียนรู้ของกิจกรรมการอบรมในโครงการ