ReadyPlanet.com
dot
dot
ผู้รับใบอนุญาต
dot
ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง ผู้รับใบอนุญาต
bulletอาจารย์ ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง
dot
บรรยากาศและวิถีชีวิตในบ้านรัก
dot
bulletสวนบ้านรัก
bulletห้องToddlers & Nursery
bulletห้อง Baby
bulletบรรยากาศคลื่นสมองต่ำ จิตใต้สำนึกเปิด
dot
นวัตกรรมการศึกษาของบ้านรัก
dot
bulletREAD Model
dot
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสมอง
dot
bulletLiterature Based Learning
bulletOrganic agriculture
bulletMultiple Intelligences
bulletBuddhist Instruction
bulletMontessori
bulletMegaskills
bulletSensory Integration
bulletReggio Emilia Approach
bulletWhole Language
dot
อาหารของเด็กๆในบ้านรัก
dot
bulletอาหารกลางวัน
bulletอาหารว่าง
dot
วันแสนสนุกในบ้านรัก
dot
bulletตารางกิจกรรมประจำวัน
bulletCooking
bulletReading and Writing
bulletCreative Play
bulletDramatic Play
bulletOutdoor Playground
bulletCreative Arts
bulletSensory Play
bulletConstructive Play
bulletLife Skills
bulletThai Identity
bulletNatural Explore
bulletTaekwondo
bulletBallet
bulletManipulative Play
bulletMusic
bulletMultilingual
dot
โครงการครอบครัวบ้านรัก
dot
bulletโครงการครอบครัวบ้านรัก ปี 2556
bulletคุณแม่น้องขิมสอนภาษาอังกฤษ
bulletคุณแม่น้องเทียนเทียนสอนโยคะ
bulletระบายสีกับคุณแม่น้องโฟกัส
bulletคุณพ่อน้องไอเดียสอนดนตรี
bulletคุณแม่น้องริวคุงกับกิจกรรมทายภาพสัตว์
bulletคุณยายน้องแดนเล่านิทานให้ฟัง
bulletคุณแม่น้องเนยกับกิจกรรม Cooking
bulletกิจกรรมศิลปะกับคุณแม่น้องดิว
bulletคุณแม่น้องอิคคิวเล่านิทานให้ฟัง
bulletปั้นแป้งโดว์กับคุณพ่อคุณแม่น้องพลอย
bulletระบายสีกับคุณแม่น้องตะวัน
dot
การขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
dot
bulletขั้นตอนการสัมภาษณ์และเข้าเยี่ยมชม
bulletการศึกษาดูงาน
dot
รุ่นพี่คนเก่งของบ้านรัก
dot
bulletพี่ปอร์เช่ พิสุทธิ์ ชูชื่น
bulletพี่ใบตอง พรชนก ประสงค์ศิลป์
bulletพี่แคที่ แคทริน ไกรทอง
bulletพี่โอห์ม ณัฐชัย มูลทา
bulletพี่แอนฟิลด์ พชรวัฒน์ ทับพุ่ม
bulletพี่น้ำมนต์ ปภาวรินทร์ อาราเม
dot
ผู้ปกครองถาม-คุณครูตอบ
dot
bulletการสอบเข้าอนุบาล
bulletมาอยู่เนอร์สเซอรี่จะร้องไห้ไหม
bulletลูกไม่ยอมกินผักเลย
bulletกลัวลูกป่วยเมื่อมาเนอร์สเซอรี่
bulletลูกไม่นอนกลางวัน
bulletลูกยังไม่บอกปัสสาวะเลย
bulletลูกยังไม่เลิกขวดนมเลย
bulletลูก2 ขวบครึ่งยังพูดไม่ได้
bulletครูดูแลเด็กหลายคนได้อย่างไร
bulletบ้านรักดูแลความสะอาดอย่างไร
bulletการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก
bulletทำไมต้องกำหนดเวลาเข้าเยี่ยมชม
bulletทำไมไม่เปิดวันเสาร์อาทิตย์
bulletขอมาเฝ้าลูกได้ไหม
bulletทำไมเปิดสายและปิดเร็วกว่าที่อื่น
bulletจำเป็นต้องเข้าเนอร์สเซอรี่หรือไม่
bulletทำไมต้องสัมภาษณ์เด็กและผู้ปกครองก่อนสมัคร
bulletทำไมต้องฝึกเด็กให้ทำอะไรๆเอง
bulletเด็กเรียนหลายภาษาดีหรือไม่
bulletลูกมีโรคประจำตัว ลูกแพ้อาหารมาเรียนได้ไหม
dot
รับข่าวสาร

dot
dot
รับสมัครพนักงาน
dot
bulletรับสมัครครู พี่เลี้ยง
dot
ฝึกงานโครงการ Aupair
dot
bulletนักศึกษาฝึกงานโครงการ Aupair
dot
หลักสูตรอบรมพี่เลี้ยงเด็ก
dot
bulletอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ
bulletภาพการอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ
dot
Line
dot
dot
Facebook Fanpage
dot
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยตามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล  รวมทั้งเป็นผู้มีอริยะ คือ เป็นผู้ดำรงตนอยู่ในความดีและความงาม  จึงกำหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้   เด็กดีมีอริยะ  ทักษะชีวิตดี   รักวิถีชีวิตไทย  สุขใจในการเรียนรู้  ควบคู่พัฒนาการสมวัย 

1.      เด็กดีมีอริยะ  หมายถึง  เด็กเป็นผู้ดำรงตนอยู่ในความดีและความงาม  ได้แก่มีสุขภาพจิตดี

มีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตใจที่ดีงามชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

            2.  ทักษะชีวิตดี  หมายถึง  เด็กมีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  มีความสามารถในการกรับตัว  มีพฤติกรรมที่ถูกต้องตามบรรทัดฐานของสังคม  ได้แก่ มีมารยาทดี  มีความสุภาพอ่อนน้อม          มีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง  มีแรงจูงใจในการทำงาน   มีความพยายามทุ่มเท  มีความรับผิดชอบ  มีความพร้อมในการลงมือทำ  มีความพากเพียรอุตสาหะ  มีความใส่ใจเอื้ออาทรต่อผู้อื่น   มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม   มีสามัญสำนึก   มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตามวัย   มีจุดมุ่งหมายในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

3. รักวิถีชีวิตไทย  หมายถึง  เด็กเป็นบุคคลที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญา เข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย  มีความรักในรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย   สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

4. สุขใจในการเรียนรู้  หมายถึง เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมี

ทักษะในการแสวงหาความรู้สามารถใช้ภาษาสื่อสารอันเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับวัย

5. คู่พัฒนาการสมวัย  หมายถึง เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี กล้ามเนื้อ

ใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์  มีพัฒนาการทางร่างกาย  อารมณ์ สังคม  สติปัญญาดีเหมาะสมกับวัย  สามารถช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัยCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ภาพและข้อความในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย ขอขอบคุณเพลงจาก www.youtube.com