ReadyPlanet.com
dot
dot
ผู้รับใบอนุญาต
dot
ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง ผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงาน ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง
bulletเว็บไซต์
dot
ในบ้านนี้...บ้านรักของเรา
dot
bulletบ้านรักของเรา
dot
บรรยากาศและวิถีชีวิตในบ้านรัก
dot
bulletสวนบ้านรัก
bulletห้องเรียน
bulletบรรยากาศคลื่นสมองต่ำ จิตใต้สำนึกเปิด
dot
นวัตกรรมการศึกษาของบ้านรัก
dot
bulletREAD Model
dot
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสมอง
dot
bulletLiterature Based Learning
bulletOrganic agriculture
bulletMultiple Intelligences
bulletBuddhist Instruction
bulletMontessori
bulletMegaskills
bulletSensory Integration
bulletReggio Emilia Approach
bulletWhole Language
dot
มาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัยและปลอดโรค
dot
bulletอาหารกลางวัน
bulletอาหารว่าง
bulletการดูแลสุขภาพ
dot
วันแสนสนุกในบ้านรัก
dot
bulletตารางกิจกรรมประจำวัน
bulletCooking
bulletReading and Writing
bulletCreative Play
bulletDramatic Play
bulletOutdoor Playground
bulletCreative Arts
bulletSensory Play
bulletConstructive Play
bulletLife Skills
bulletThai Identity
bulletNatural Explore
bulletTaekwondo
bulletBallet
bulletManipulative Play
bulletMusic
bulletMultilingual
bulletMath
bulletExperience-Enhancement Activities
bulletICT Skills
bulletMeditation
bulletRhythmic Movement
bulletMoter Skills
bulletScience
bulletSwimmimg
bulletLunch Time
dot
SMART Kids Program
dot
bulletViolin
bulletFootball
bulletCooking
bulletBallet and Jazz Dance
bulletTeakwondo
bulletChinese
bulletThai Classical Dance
bulletPiano
dot
การขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
dot
bulletขั้นตอนการสัมภาษณ์และเข้าเยี่ยมชม
bulletการศึกษาดูงาน
dot
ผู้ปกครองถาม-คุณครูตอบ
dot
bulletการสอบเข้าอนุบาล
bulletมาอยู่เนอร์สเซอรี่จะร้องไห้ไหม
bulletลูกไม่ยอมกินผักเลย
bulletกลัวลูกป่วยเมื่อมาเนอร์สเซอรี่
bulletลูกไม่นอนกลางวัน
bulletลูกยังไม่บอกปัสสาวะเลย
bulletลูกยังไม่เลิกขวดนมเลย
bulletลูก2 ขวบครึ่งยังพูดไม่ได้
bulletครูดูแลเด็กหลายคนได้อย่างไร
bulletบ้านรักดูแลความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างไร
bulletการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก
bulletทำไมต้องกำหนดเวลาเข้าเยี่ยมชม
bulletทำไมไม่เปิดวันเสาร์อาทิตย์
bulletขอมาเฝ้าลูกได้ไหม
bulletทำไมเปิดสายและปิดเร็วกว่าที่อื่น
bulletจำเป็นต้องเข้าเนอร์สเซอรี่หรือไม่
bulletทำไมต้องสัมภาษณ์เด็กและผู้ปกครองก่อนสมัคร
bulletทำไมต้องฝึกเด็กให้ทำอะไรๆเอง
bulletเด็กเรียนหลายภาษาดีหรือไม่
bulletลูกมีโรคประจำตัว ลูกแพ้อาหารมาเรียนได้ไหม
dot
รับข่าวสาร

dot
dot
รับสมัครพนักงาน
dot
bulletรับสมัครครู พี่เลี้ยง
dot
ฝึกงานโครงการ Aupair
dot
bulletนักศึกษาฝึกงานโครงการ Aupair
dot
หลักสูตรอบรมพี่เลี้ยงเด็ก
dot
bulletอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ
bulletภาพการอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ
dot
Line
dot
dot
Facebook Fanpage
dot
ทำไมต้องฝึกเด็กให้ทำอะไรๆเอง

  

คุณพ่อคุณแม่จะเห็นว่ากิจวัตรในบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

มุ่งหมายให้เด็กอายุ 2-3ปี ทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองได้  ไม่ว่าจะเป็น จัดเก็บรองเท้า 

หยิบกระเป๋า  ตอกบัตรเข้าออก (โดยจำบัตรตนเองได้)

ตักข้าวกินเอง  เก็บจาน (โดยแยกจาน ช้อนออกจากกันได้)  หยิบน้ำจากกระติกของตนเองดื่มได้ 

หยิบที่นอนมาปูและเก็บเข้าที่ได้  เดินขึ้นลงบันไดเองโดยมีราวจับ  หยิบอุปกรณ์ศิลปะมาใช้และเก็บเข้าที่ได้

กิจวัตรง่ายๆเหล่านี้ถูกบ่มเพาะในตัวเด็กจนเป็นวิถีชีวิตในบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

ที่ทำให้เด็กเติบโตขึ้นด้วยความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง  ภูมิใจในความสามารถของตนเอง

โดยมีผู้ใหญ่จัดสถานการณ์และดูแลอยู่ใกล้ชิดแต่ปล่อยให้เด็กมีอิสระในการลงมือทำ

การดูแลในบ้านรักจึงไม่ได้ออกมาในรูปแบบของการประคบประหงมเด็ก 

แต่ออกมาในรูปแบบของการเชื่อมั่นในความสามารถของเด็ก

สนับสนุนให้กำลังใจและชื่นชมในศักยภาพของเด็ก  ซึ่งเป็นไปตามหลักวิชาการ 

เด็กวัยเตาะแตะ อายุ 1-3 ปีมีพัฒนาการอยู่ในขั้น

"ความเป็นตัวของตัวเอง / ความไม่มั่นใจในตนเอง (Autonomy / Doubt)" 

ตามทฤษฎีของอิริค อิริกสัน  (Erik Erikson) ที่กล่าวว่าเด็กวัยนี้มีพัฒนาการทางกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมาก 

เด็กมักพยายามทดลองใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเพื่อทำกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง  

เด็กเริ่มมีความต้องการการเป็นอิสระ  ถ้าเด็กได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งต่างๆโดยมีการให้กำลังใจจากผู้ใหญ่ 

เด็กจะพัฒนา  ความเป็นตัวของตัวเอง มีความมั่นใจในตนเอง  

 แต่ถ้าผู้ใหญ่ทำให้เสียหมด  เด็กจะเกิดความเคลือบแคลงสงสัย ไม่มั่นใจในความสามารถของตน 

และจะกลายเป็นปมฝังในใจของเด็กว่าตนเองไม่มีความสามารถ และไม่มั่นใจในความสามารถของตน

ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตและการทำเรื่องอื่นๆต่อไปเมื่อเติบโตขึ้นด้วย

สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว (2552 : 85-87)  กล่าวว่า  การฝึกให้เด็กทำอะไรเองมีข้อดีมากมาย

เช่น  เด็กรู้จักการพึ่งพาตนเองซึ่งส่งผลต่อความคิดทางบวกว่าตนเองสามารถทำอะไรเองได้สำเร็จ   

เด็กได้ฝึกทักษะการประสานสัมพันธ์มือกับตา  เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา   

เด็กมีความรับผิดชอบให้ช่วยเหลือตนเองได้ตามสมควร  ฝึกฝนเรื่องกฏเกณฑ์และระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคม  

เด็กที่ได้รับการฝึกฝนในการช่วยเหลือตนเองมากดีจะมีความพร้อมในการเรียนรู้ได้ดีกว่า  

เด็กที่ไม่ได้รับการฝึกจะทำเมื่อตนอยากทำ เอาแต่ใจ จึงไม่ค่อยมีความพร้อม

ดังนั้นการที่ผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้เด็กทำสิ่งต่างๆเอง เช่น ตักข้าว

ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร โดยมีผู้ใหญ่ดูแลอยู่เพียงห่างๆ   

ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง

จะทำให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมั่นใจ ภูมิใจในตนเอง แก้ปัญหาเป็น  เป็นเด็กที่มีหัวใจแข็งแกร่ง 

โดยเริ่มจากเรื่องง่ายๆในวัยเตาะแตะนี่เองCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ภาพและข้อความในเว็บไซต์นี้