ReadyPlanet.com
dot
dot
ผู้รับใบอนุญาต
dot
ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง ผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงาน ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง
bulletเว็บไซต์
dot
ในบ้านนี้...บ้านรักของเรา
dot
bulletบ้านรักของเรา
dot
บรรยากาศและวิถีชีวิตในบ้านรัก
dot
bulletสวนบ้านรัก
bulletห้องเรียน
bulletบรรยากาศคลื่นสมองต่ำ จิตใต้สำนึกเปิด
dot
นวัตกรรมการศึกษาของบ้านรัก
dot
bulletREAD Model
dot
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสมอง
dot
bulletLiterature Based Learning
bulletOrganic agriculture
bulletMultiple Intelligences
bulletBuddhist Instruction
bulletMontessori
bulletMegaskills
bulletSensory Integration
bulletReggio Emilia Approach
bulletWhole Language
dot
มาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัยและปลอดโรค
dot
bulletอาหารกลางวัน
bulletอาหารว่าง
bulletการดูแลสุขภาพ
dot
วันแสนสนุกในบ้านรัก
dot
bulletตารางกิจกรรมประจำวัน
bulletCooking
bulletReading and Writing
bulletCreative Play
bulletDramatic Play
bulletOutdoor Playground
bulletCreative Arts
bulletSensory Play
bulletConstructive Play
bulletLife Skills
bulletThai Identity
bulletNatural Explore
bulletTaekwondo
bulletBallet
bulletManipulative Play
bulletMusic
bulletMultilingual
bulletMath
bulletExperience-Enhancement Activities
bulletICT Skills
bulletMeditation
bulletRhythmic Movement
bulletMoter Skills
bulletScience
bulletSwimmimg
bulletLunch Time
dot
SMART Kids Program
dot
bulletViolin
bulletFootball
bulletCooking
bulletBallet and Jazz Dance
bulletTeakwondo
bulletChinese
bulletThai Classical Dance
bulletPiano
dot
การขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
dot
bulletขั้นตอนการสัมภาษณ์และเข้าเยี่ยมชม
bulletการศึกษาดูงาน
dot
ผู้ปกครองถาม-คุณครูตอบ
dot
bulletการสอบเข้าอนุบาล
bulletมาอยู่เนอร์สเซอรี่จะร้องไห้ไหม
bulletลูกไม่ยอมกินผักเลย
bulletกลัวลูกป่วยเมื่อมาเนอร์สเซอรี่
bulletลูกไม่นอนกลางวัน
bulletลูกยังไม่บอกปัสสาวะเลย
bulletลูกยังไม่เลิกขวดนมเลย
bulletลูก2 ขวบครึ่งยังพูดไม่ได้
bulletครูดูแลเด็กหลายคนได้อย่างไร
bulletบ้านรักดูแลความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างไร
bulletการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก
bulletทำไมต้องกำหนดเวลาเข้าเยี่ยมชม
bulletทำไมไม่เปิดวันเสาร์อาทิตย์
bulletขอมาเฝ้าลูกได้ไหม
bulletทำไมเปิดสายและปิดเร็วกว่าที่อื่น
bulletจำเป็นต้องเข้าเนอร์สเซอรี่หรือไม่
bulletทำไมต้องสัมภาษณ์เด็กและผู้ปกครองก่อนสมัคร
bulletทำไมต้องฝึกเด็กให้ทำอะไรๆเอง
bulletเด็กเรียนหลายภาษาดีหรือไม่
bulletลูกมีโรคประจำตัว ลูกแพ้อาหารมาเรียนได้ไหม
dot
รับข่าวสาร

dot
dot
รับสมัครพนักงาน
dot
bulletรับสมัครครู พี่เลี้ยง
dot
ฝึกงานโครงการ Aupair
dot
bulletนักศึกษาฝึกงานโครงการ Aupair
dot
หลักสูตรอบรมพี่เลี้ยงเด็ก
dot
bulletอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ
bulletภาพการอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ
dot
Line
dot
dot
Facebook Fanpage
dot
ผลงาน ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง

การศึกษา

ปริญญาเอก  สาขาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท  สาขาศิลปศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี  สาขาปฐมวัยศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มัธยมศึกษาและประถมศึกษา   โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์  ศรีราชา

ปฐมวัย   โรงเรียนเบญจมินทร์  กรุงเทพมหานคร

รางวัลเกียรติยศ

รางวัลครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้สาขาส่งเสริมการอ่าน

ประสบการณ์ทำงาน

ครูผู้สอนวิชารักการอ่านและครูปฐมวัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน

นักเขียนนิตยสาร Real Parenting  บันทึกคุณแม่ Kids and school

 

อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย และ วิทยากรเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยในองค์กรต่างๆ

เช่น โครงการนิทานเพื่อนรักของบริษัทแปลนฟอร์คิดส์ 

งานเทศกาลนิทานในสวนของมูลนิธิเอสซีจีร่วมกับกรุงเทพมหานคร

การอบรมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

การอบรมของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต่างๆ

การอบรมของสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดต่างๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปณิธานก่อตั้งบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล

เพื่อเป็นสถาบันส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ

และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัย

ภาพผลงาน

 

ร่วมทำงานวิจัย "ยกระดับศูนย์เด็กเล็กตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ"

จัดโดยสำนักส่งเสริมสวัสดิภาพสิทธิเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

 วิทยากรในการอบรมการพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1-7

มีผู้เข้าอบรมจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ทั้งหมด  7 รุ่น รวมทั้งสิ้น 1,800 คน

จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการร่างมาตรฐานอาชีพ สาขาอาชีพผู้ดูแลเด็ก

และร่วมพิจารณาเครื่องมือประเมินมาตรฐานอาชีพ สาขาอาชีพผู้ดูแลเด็ก

จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  

 

 

ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขาอาชีพผู้ดูแลเด็ก จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ณ นกฮูกเนอสเซอรี่ กรุงเทพมหานคร,   วิทยาลัยจันทรวี จ.เชียงใหม่ 

โรงเรียนอิสเทิร์นบริบาล จ.ชลบุรี และ โรงเรียนปิยราษฎร์อินเตอร์แคร์ จ.สุพรรณบุรี

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บ้านเสือใหญ่และบ้านแห่งความหวัง

 

 

วิทยากรการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ประกอบการและผู้ดูแลเด็ก

มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 500 คน

จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

วิทยากรการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ประกอบการและผู้ดูแลเด็ก

มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 500 คน

จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย

 

 

วิทยากรอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ประกอบการ ผู้ดูแลเด็ก

มีผู้เข้าอมรม 2 รุ่น  รวมทั้งสิ้น 500 คน

จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

วิทยากรการอบรม "จากภาษาสู่การสร้างสมรรถนะทั้ง 7 ด้านสำหรับเด็กปฐมวัย"

จัดโดยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กและองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

 

วิทยากร งานเทศกาลนิทานในสวน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร จัดโดยมูลนิธิเอสซีจี

 

วิทยากร การอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัยด้วยสื่อสร้างสรรค์จากนิทานเพื่อนรัก

ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

วิทยากร อบรม"ครูพันธุ์ใหม่ยุคดิจิตอล" ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดราชบุรีและจังหวัดพิจิตร  จัดโดย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์

โดยมีครูปฐมวัยในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมอบรม

 

 

วิทยากร  การอบรม "ครูพันธ์ใหม่ยุคดิจิตอล"  ณ โรงเรียนดาราสมุทร  จัดโดย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์

โดยมีครูปฐมวัยในภาคตะวันออกเข้าร่วมอบรม

 

วิทยากร  การอบรม "ครูพันธ์ใหม่ยุคดิจิตอล"  ณ โรงเรียนนารีวิทยา จังหวัดราชบุรี   จัดโดย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์

โดยมีครูปฐมวัยในภาคกลางเข้าร่วมอบรม

 

 

วิทยากร การอบรม "เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อส่งเสริมทักษะสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21"

ณ โรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก  จัดโดยบริษัทแปลนฟอร์คิดส์

มีคุณครูปฐมวัยจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ ลำปาง สุโขทัย ตาก  พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เข้าร่วมอบรม

 

 

วิทยากร การอบรม "เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อส่งเสริมทักษะสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21"

ณ โรงแรมวังใต้  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดโดยบริษัทแปลนฟอร์คิดส์

มีคุณครูปฐมวัยจากจังหวัดพังงา สงขลา ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี  เข้าร่วมอบรม 

 

วิทยากร การอบรม "เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อส่งเสริมทักษะสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21"

 ณ โรงแรมตักสิลา  จังหวัดมหาสารคาม

มีคุณครูปฐมวัยจากจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา  ร้อยเอ็ด มหาสารคาม  หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ อุดรธานี ชัยภูมิ  เลย

กว่า 150 คน เข้าร่วมอบรม

 

วิทยากร การอบรม "เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อส่งเสริมทักษะสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21"

 ณ โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนซ์  จังหวัดลพบุรี

มีคุณครูปฐมวัยจากจังหวัดชัยนาท อ่างทอง อยุธยา สุพรรณบุรี  สิงห์บุรี  กาญจนบุรี  กว่า 200 คน เข้าร่วมอบรม

 

 

วิทยากร การอบรม "เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก"  ณ สาธิตเนอสเซอรี่  จ.ชลบุรี

 

วิทยากรอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย  ณ โรงเรียนอนุบาลการุณย์ จังหวัดตาก

 

 วิทยากรอบรมผู้ปกครองหัวข้อ "รักลูก อ่านให้ลูกฟัง"  ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
มีผู้ปกครองร่วมการอบรมทั้งสิ้น กว่า 400 คน

 

 วิทยากรอบรมผู้ปกครองหัวข้อ "รักลูก อ่านให้ลูกฟัง"  ณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จ.นครปฐม

มีผู้ปกครองชั้นอนุบาล 1 ร่วมการอบรมทั้งสิ้น 80 คน

  

วิทยากรอบรมครูปฐมวัย หัวข้อ "นิทานกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศต.21"

จัดโดย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ จำกัด ณ โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสะอาด หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

วิทยากรอบรมครูปฐมวัย หัวข้อ "นิทานกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศต.21"

จัดโดย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ จำกัด ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดพระแท่นดงรัง 

 

วิทยากรอบรมครูปฐมวัยโครงการสร้างเสริมความรู้ผู้ประกอบการและผู้ดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินกิจการ พี่เลี้ยงและผู้ปกครองในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี   ณ โรงแรมชลอินเตอร์ ชลบุรี 

 

 

การอบรม"ครูปฐมวัยมืออาชีพ" ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

โดยมีนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 150 คน เข้าร่วมการอบรม

 

 วิทยากรในการอบรมหัวข้อ

"นิทานกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยใน ศต.21 เพื่อเตรียมพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0"

จัดโดย โครงการนิทานเพื่อนรัก บริษัทแปลนฟอร์คิดส์

ร่วมกับ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

 

 

 วิทยากรในการอบรมหัวข้อ

"นิทานกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยใน ศต.21 เพื่อเตรียมพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0"

จัดโดย โครงการนิทานเพื่อนรัก บริษัทแปลนฟอร์คิดส์

ร่วมกับ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

วิทยากรอบรมครูศูนย์เด็กเล็กสังกัดอบต.เสาธงหิน
ในหัวข้อ"การพัฒนาเด็กปฐมวัยในศต.21 เพื่อเตรียมพร้อมสู่การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 "

ณ ธีรมารีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

 

 

 วิทยากรในการอบรมหัวข้อ

"นิทานกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยใน ศต.21 เพื่อเตรียมพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0"

จัดโดย โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

 

 

วิทยากรอบรมครูปฐมวัย หัวข้อ"ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ : เตรียมพร้อมสู่การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0"

ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ

จัดโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

วิทยากรอบรมครูปฐมวัย หัวข้อ

"การพัฒนาเด็กปฐมวัยใน ศต. 21 เพื่อเตรียมพร้อมสู่การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0"

ในโครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และการศึกษาปฐมวัยสังกัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

วิทยากรการอบรมหัวข้อ "อ่าน ร้อง เต้น เล่น เรียนรู้

พัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0"

สำหรับ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับปฐมวัย  ณ โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร

 

วิทยากรการอบรมหัวข้อ สร้างห้องเรียนปฐมวัยอย่างไรให้มีความสุข 

จัดโดย สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 

วิทยากรการอบรมหัวข้อ อ่าน ร้อง เต้น เล่น เรียนรู้

พัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0

จัดโดย สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

 วิทยากรการอบรมหัวข้อ อ่าน ร้อง เต้น เล่น เรียนรู้ กับ นิทานเพื่อนรัก

พัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0

จัดโดย โครงการนิทานเพื่อนรัก บริษัทแปลนฟอร์คิดส์

ร่วมกับ โรงเรียนกมลลักษณ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

 

 

วิทยากรอบรมครูปฐมวัย หัวข้อ "อ่าน ร้อง เต้น เล่น เรียนรู้ พัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0"

ในโครงการนิทานเพื่อนรัก บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ณ โรงเรียนเจริญวิทยา จ.อำนาจเจริญ

 

วิทยากรอบรมครูปฐมวัย หัวข้อ "อ่าน ร้อง เต้น เล่น เรียนรู้ พัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0"

ในโครงการนิทานเพื่อนรัก บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ณ โรงเรียนตันติวัตร จ.นครศรีธรรมราช

 

 

วิทยากรอบรม หัวข้อ นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

โดยมีครูปฐมวัยของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี เข้าร่วมการอบรม

 

 

วิทยากรการอบรม "การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย"

จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง

 

 

วิทยากรอบรมหัวข้อ "ผู้บริหารกับการส่งเสริมการอ่านและเทคนิคการใช้หนังสือนิทาน"

จัดโดย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ร่วมกับ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

โดยมีคุณครูจากภาคใต้เข้าร่วมการอบรม 200 คน ณ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

วิทยากรอบรมหัวข้อ "ผู้บริหารกับการส่งเสริมการอ่านและเทคนิคการใช้หนังสือนิทาน"

จัดโดย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ร่วมกับ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จินตนา ธรรมวานิช นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย มาร่วมงาน

และมีคุณครูปฐมวัยจากโรงเรียนต่างๆในภาคเหนือเข้าร่วมการอบรม 270 คน

 

 

วิทยากรอบรมหัวข้อ "ผู้บริหารกับการส่งเสริมการอ่านและเทคนิคการใช้หนังสือนิทาน"

จัดโดย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ร่วมกับ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

และ อาจารย์จินตนา ธรรมวานิช นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย มาร่วมงาน

และมีคุณครูปฐมวัยจากโรงเรียนต่างๆในภาคเหนือเข้าร่วมการอบรม 250 คน

 

 

วิทยากรอบรมหัวข้อ "ผู้บริหารกับการส่งเสริมการอ่านและเทคนิคการใช้หนังสือนิทาน"

จัดโดย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ร่วมกับ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

มีคุณครูปฐมวัยจากโรงเรียนต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการอบรม 360 คน

 

 

วิทยากรอบรมหัวข้อ "ผู้บริหารกับการส่งเสริมการอ่านและเทคนิคการใช้หนังสือนิทาน"

จัดโดย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ร่วมกับ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

มีคุณครูปฐมวัยจากโรงเรียนต่างๆในกทม. ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก เข้าร่วมการอบรม 600 คน (รวม 2 วัน)

 

 

วิทยากรอบรมหัวข้อ "ผู้บริหารกับการส่งเสริมการอ่านและเทคนิคการใช้หนังสือนิทาน"

จัดโดย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ร่วมกับ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

มีคุณครูปฐมวัยจากโรงเรียนต่างๆในภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมการอบรม 260 คน

 

 

 

วิทยากรอบรมหัวข้อ "ผู้บริหารกับการส่งเสริมการอ่านและเทคนิคการใช้หนังสือนิทาน"

จัดโดย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ร่วมกับ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

มีคุณครูปฐมวัยจากโรงเรียนต่างๆในภาคใต้ เข้าร่วมการอบรม 200 คน

 

 

 

 

วิทยากรอบรมครูปฐมวัย หัวข้อ

"การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย"

จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง

 

 

วิทยากรอบรมครูปฐมวัย หัวข้อ "เทคนิคการใช้หนังสือนิทาน" 

จัดโดย โรงเรียนปราโมชวิทยา รามอินทรา กรุงเทพมหานคร


 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ภาพและข้อความในเว็บไซต์นี้