การประเมินคุณภาพภายนอก สมศ

 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 พ.ศ.2563

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาศรีราชา

โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืนการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 พ.ศ.2563

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาอมตะนคร

โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)


ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืนในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม, ข้อความพูดว่า "Banruk Nursery School"ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 ในภาพอาจจะมี 25 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง, ข้อความพูดว่า "Banruk Nursery School"ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม, ข้อความพูดว่า "Banruk Nursery School"ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม, ข้อความพูดว่า "Banruk Nursery School"ในภาพอาจจะมี 14 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และสถานที่ในร่ม

 

 

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3  พ.ศ.2558

โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

 

Visitors: 3,307