ดูแลความสะอาดอย่างไร

ปัจจุบันเพิ่มการฆ่าเชื้อด้วยเครื่องพ่นหมอกและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลซ์ (Electrolyzed water) สามารถกำจัดแบคทีเรียและไวรัส ได้ 99.9% เช่น เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) ที่ทำให้เกิดโรคมือเท้าปาก ซัลโมเนลลา (Salmonella) และ สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus ) ที่ทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ โนโรไวรัส (Norovirus) และ อีโคไล (E.coli) ที่ทำให้เกิดอาการท้องเสีย ผลิตภัณฑ์ได้รับการทดสอบมาตรฐานสถาบัน SGS สถาบัน Intertek และ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ไม่มีสารเคมีอันตราย ปราศจากแอลกอฮอล์ ไม่ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง ข้อมูลผลิตภัณฑ์ www.karrico.com
Visitors: 116,439