ศึกษาดูงาน

 

สำหรับสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน  

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลยินดีต้อนรับและยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่หน่วยงานที่ประสงค์นำคณะเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน    

โปรดทำจดหมายถึงผู้อำนวยการหรือผู้รับใบอนุญาต   โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม วันและเวลาให้ชัดเจน  

พร้อมทั้งรอการอนุมัติตอบรับอีกครั้งหนึ่ง     

Visitors: 116,156