ReadyPlanet.com
dot
dot
ผู้รับใบอนุญาต
dot
ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง ผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงาน ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง
bulletเว็บไซต์
dot
ในบ้านนี้...บ้านรักของเรา
dot
bulletบ้านรักของเรา
dot
บรรยากาศและวิถีชีวิตในบ้านรัก
dot
bulletสวนบ้านรัก
bulletห้องเรียน
bulletบรรยากาศคลื่นสมองต่ำ จิตใต้สำนึกเปิด
dot
นวัตกรรมการศึกษาของบ้านรัก
dot
bulletREAD Model
dot
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสมอง
dot
bulletLiterature Based Learning
bulletOrganic agriculture
bulletMultiple Intelligences
bulletBuddhist Instruction
bulletMontessori
bulletMegaskills
bulletSensory Integration
bulletReggio Emilia Approach
bulletWhole Language
dot
มาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัยและปลอดโรค
dot
bulletอาหารกลางวัน
bulletอาหารว่าง
bulletการดูแลสุขภาพ
dot
วันแสนสนุกในบ้านรัก
dot
bulletตารางกิจกรรมประจำวัน
bulletCooking
bulletReading and Writing
bulletCreative Play
bulletDramatic Play
bulletOutdoor Playground
bulletCreative Arts
bulletSensory Play
bulletConstructive Play
bulletLife Skills
bulletThai Identity
bulletNatural Explore
bulletTaekwondo
bulletBallet
bulletManipulative Play
bulletMusic
bulletMultilingual
bulletMath
bulletExperience-Enhancement Activities
bulletICT Skills
bulletMeditation
bulletRhythmic Movement
bulletMoter Skills
bulletScience
bulletSwimmimg
bulletLunch Time
dot
SMART Kids Program
dot
bulletViolin
bulletFootball
bulletCooking
bulletBallet and Jazz Dance
bulletTeakwondo
bulletChinese
bulletThai Classical Dance
bulletPiano
dot
การขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
dot
bulletขั้นตอนการสัมภาษณ์และเข้าเยี่ยมชม
bulletการศึกษาดูงาน
dot
ผู้ปกครองถาม-คุณครูตอบ
dot
bulletการสอบเข้าอนุบาล
bulletมาอยู่เนอร์สเซอรี่จะร้องไห้ไหม
bulletลูกไม่ยอมกินผักเลย
bulletกลัวลูกป่วยเมื่อมาเนอร์สเซอรี่
bulletลูกไม่นอนกลางวัน
bulletลูกยังไม่บอกปัสสาวะเลย
bulletลูกยังไม่เลิกขวดนมเลย
bulletลูก2 ขวบครึ่งยังพูดไม่ได้
bulletครูดูแลเด็กหลายคนได้อย่างไร
bulletบ้านรักดูแลความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างไร
bulletการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก
bulletทำไมต้องกำหนดเวลาเข้าเยี่ยมชม
bulletทำไมไม่เปิดวันเสาร์อาทิตย์
bulletขอมาเฝ้าลูกได้ไหม
bulletทำไมเปิดสายและปิดเร็วกว่าที่อื่น
bulletจำเป็นต้องเข้าเนอร์สเซอรี่หรือไม่
bulletทำไมต้องสัมภาษณ์เด็กและผู้ปกครองก่อนสมัคร
bulletทำไมต้องฝึกเด็กให้ทำอะไรๆเอง
bulletเด็กเรียนหลายภาษาดีหรือไม่
bulletลูกมีโรคประจำตัว ลูกแพ้อาหารมาเรียนได้ไหม
dot
รับข่าวสาร

dot
dot
รับสมัครพนักงาน
dot
bulletรับสมัครครู พี่เลี้ยง
dot
ฝึกงานโครงการ Aupair
dot
bulletนักศึกษาฝึกงานโครงการ Aupair
dot
หลักสูตรอบรมพี่เลี้ยงเด็ก
dot
bulletอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ
bulletภาพการอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ
dot
Line
dot
dot
Facebook Fanpage
dot
บ้านรักของเรา

 

 

ช่วงปฐมวัย แรกเกิด ถึง หกปี เป็นวัยสำคัญที่ต้องพัฒนากายและใจเพื่อการเป็นคนดีมีศักยภาพ

 

เรียนรู้อย่างมีความสุขในบรรยากาศที่อบอุ่น  สนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลาย

 

จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมองที่พัฒนามากว่า 10 ปี

อิงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ

 

บ้านรักของเราสร้างและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย READ Model ที่พัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน

ส่งเสริมทักษะ EF และ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งปัจจุบันได้เผยแพร่แก่คุณครูปฐมวัยทั่วประเทศ

 

เด็กๆเรียนรู้ผ่านการเล่น เพราะนั่นคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กปฐมวัย

 

จัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ 8-15 คน เพื่อคุณภาพและการดูแลที่ทั่วถึง

 

ให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพที่มีคุณภาพ เพราะนี่คือปัจจัยสำคัญในการสร้างคุณภาพคน

 

เด็กๆทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นคนสำคัญ

เพราะเราเชื่อว่านั่นคือการสร้างตัวตน ตัวตนที่แข็งแรงตั้งแต่ปฐมวัยจะพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต

 

เด็กๆมีช่วงเวลาในการเล่นอิสระกับเพื่อนเป็นกลุ่มเล็กๆ 

เพราะการเล่นเป็นกลุ่มคือพื้นฐานสำคัญของการสร้างบุคลิกภาพและการเข้าสังคม

 เด็กๆมีช่วงเวลาในการออกกำลังกายเป็นประจำ

เพราะในช่วงปฐมวัย การเคลื่อนไหวร่างกายคือการพัฒนาสมอง

 

บ้านรักของเรามีสวนเล็กๆที่ร่มรื่น เด็กๆอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ

 

ในบ้านรักของเรา เด็กๆได้ฟังนิทานทุกวัน เพราะนิทานเป็นสื่อสำคัญที่จะนำเด็กเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้

และ เด็กๆต้องได้ฟังนิทานสักพันเรื่องก่อนที่จะอ่านได้เองในที่สุด

 

ในบ้านรักของเรา เด็กๆฝึกการอ่านเขียนตามความเหมาะสมของวัย

เพราะเราเชื่อว่าการอ่านออกเขียนได้นั้นเกิดจากการสร้างทักษะภาษาเริ่มแรกมาอย่างแข็งแรง

เด็กต้องมีแรงจูงใจภายใน จึงจะอ่านออกเขียนได้เมื่อถึงเวลาที่พร้อม

ทั้งยังช่วยให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านรักการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและงอกงามไปเรื่อยๆ

 

ในบ้านรักของเรา เด็กๆได้ค้นหาความรู้ผ่านการทดลอง

เพราะเราเชื่อว่าองค์ความรู้สร้างได้จากการค้นพบด้วยตนเอง

หากมีการสนับสนุนช่วยเหลือจากครูและเพื่อนที่มีความสามารถมากกว่ายิ่งทำให้พัฒนาก้าวหน้าไปได้เร็วมาก

 

ในบ้านรักของเรา เด็กๆได้ทำกิจกรรมที่ท้าทาย และ สนุกสนานเสมอ เพราะนั่นคือการพัฒนาสมองที่ดีที่สุด

 

ในบ้านรักของเรา เด็กๆได้ฝึกทักษะการคิด เพราะเราเชื่อว่าการคิดคือพื้นฐานในการสร้างคนในโลกอนาคตใหม่

 

ในบ้านรักของเรา เด็กๆมีช่วงเวลาที่จะทำกิจกรรมลำพัง

ได้เล่นของเล่นเสริมพัฒนาการที่มีความท้าทายและจำนวนพอเพียงกับจำนวนเด็ก

 

ในบ้านรักของเรา เด็กๆได้ทำงานศิลปะทุกวันเพราะสุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญกับชีวิต

 

ในบ้านรักของเรา เด็กๆได้ทำกิจกรรมเสริมศักยภาพภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษา

 

ในบ้านรักของเรา เด็กๆได้ทำกิจกรรมเสริมศักยภาพภาษาจีนโดยครูเจ้าของภาษ

 

 ในบ้านรักของเรา เด็กๆได้ทำกิจกรรมเสริมศักยภาพภาษาญี่ปุ่นโดยครูเจ้าของภาษา
 
 
 
ในบ้านรักของเรา มีกิจกรรมเสริมศักยภาพด้านกีฬาเทควันโด เพื่อช่วยสลายพลังงาน
ส่งเสริมสมรรถนะร่างกายและฝึกวินัย
 
 
 
 ในบ้านรักของเรา มีกิจกรรมเสริมศักยภาพด้านกีฬาว่ายน้ำ
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางกายและฝึกการเอาตัวรอดในน้ำ
 
 
ในบ้านรักของเรา มีกิจกรรมเสริมศักยภาพด้านบัลเล่ต์ เพื่อฝึกบุคลิกภาพ สร้างทักษะด้านดนตรีและการแสดง
 
 
 
ในบ้านรักของเรา มีกิจกรรมเสริมศักยภาพด้านดนตรีสากล เพื่อฝึกทักษะด้านดนตรี
 
 
 
บ้านรักของเราเชื่อว่าเด็กไทยต้องมีอัตลักษณ์ไทย เด็กๆทุกคนจึงได้รับการฝึกมารยาทไทย เรียนดนตรีไทยและรำไทย
 
 
 

ในบ้านรักของเรา เด็กๆทุกคนได้รับการฝึกฝนให้ดูแลตนเองในกิจวัตรประจำวั

เพราะการดูแลตนเองได้คือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาทักษะสมอง

 

ในบ้านรักของเรา ก่อนเข้าเรียนทุกเช้า มีการคัดกรองเด็กป่วยอย่างเคร่งครัด

 

บ้านรักของเราเชื่อว่าสุขภาพของเด็กเป็นสิ่งสำคัญ

จึงมีการฆ่าเชื้อของเล่น เครื่องเรือน และภายในรถโรงเรียนทุกวัน

มีการพ่นหมอกฆ่าเชื้อระบบน้ำอิเล็กทรอไลซ์ในอาคารเรียนสม่ำเสมอ

 

บ้านรักของเรามุ่งมั่นพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยยึดหลักวิชาการและคำนึงถึงเด็กเป็นสำคัญตลอดมา

 

15 ปีแล้วที่บ้านรักของเราสร้างเด็กคุณภาพที่ยืนอย่างสง่างามในแบบที่ตนเองถนัด

 

 
 
บ้านรักของเราเป็นผู้นำทางการศึกษาปฐมวัย ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง ผู้รับใบอนุญาต
ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เดินทางไปเผยแพร่องค์ความรู้ทั่วประเทศ
และเปิดบ้านให้หน่วยงานที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ เพราะเราเชื่อว่าการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืนต้องเริ่มต้นที่เด็กปฐมวัย
 
 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ภาพและข้อความในเว็บไซต์นี้