ReadyPlanet.com
dot
ผู้รับใบอนุญาต
dot
ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง ผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงาน ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง
bulletเว็บไซต์
dot
ในบ้านนี้...บ้านรักของเรา
dot
bulletบ้านรักของเรา
dot
บรรยากาศและวิถีชีวิตในบ้านรัก
dot
bulletสวนบ้านรัก
bulletห้องเรียน
bulletบรรยากาศคลื่นสมองต่ำ จิตใต้สำนึกเปิด
dot
นวัตกรรมการศึกษาของบ้านรัก
dot
bulletREAD Model
dot
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสมอง
dot
bulletLiterature Based Learning
bulletOrganic agriculture
bulletMultiple Intelligences
bulletBuddhist Instruction
bulletMontessori
bulletMegaskills
bulletSensory Integration
bulletReggio Emilia Approach
bulletWhole Language
dot
มาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัยและปลอดโรค
dot
bulletอาหารกลางวัน
bulletอาหารว่าง
bulletการดูแลสุขภาพ
dot
วันแสนสนุกในบ้านรัก
dot
bulletตารางกิจกรรมประจำวัน
bulletCooking
bulletReading and Writing
bulletCreative Play
bulletDramatic Play
bulletOutdoor Playground
bulletCreative Arts
bulletSensory Play
bulletConstructive Play
bulletLife Skills
bulletThai Identity
bulletNatural Explore
bulletTaekwondo
bulletBallet
bulletManipulative Play
bulletMusic
bulletMultilingual
bulletMath
bulletExperience-Enhancement Activities
bulletICT Skills
bulletMeditation
bulletRhythmic Movement
bulletMoter Skills
bulletScience
bulletSwimmimg
bulletLunch Time
dot
SMART Kids Program
dot
bulletViolin
bulletFootball
bulletCooking
bulletBallet and Jazz Dance
bulletTeakwondo
bulletChinese
bulletThai Classical Dance
bulletPiano
dot
การขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
dot
bulletขั้นตอนการสัมภาษณ์และเข้าเยี่ยมชม
bulletการศึกษาดูงาน
dot
ผู้ปกครองถาม-คุณครูตอบ
dot
bulletการสอบเข้าอนุบาล
bulletมาอยู่เนอร์สเซอรี่จะร้องไห้ไหม
bulletลูกไม่ยอมกินผักเลย
bulletกลัวลูกป่วยเมื่อมาเนอร์สเซอรี่
bulletลูกไม่นอนกลางวัน
bulletลูกยังไม่บอกปัสสาวะเลย
bulletลูกยังไม่เลิกขวดนมเลย
bulletลูก2 ขวบครึ่งยังพูดไม่ได้
bulletครูดูแลเด็กหลายคนได้อย่างไร
bulletบ้านรักดูแลความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างไร
bulletการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก
bulletทำไมต้องกำหนดเวลาเข้าเยี่ยมชม
bulletทำไมไม่เปิดวันเสาร์อาทิตย์
bulletขอมาเฝ้าลูกได้ไหม
bulletทำไมเปิดสายและปิดเร็วกว่าที่อื่น
bulletจำเป็นต้องเข้าเนอร์สเซอรี่หรือไม่
bulletทำไมต้องสัมภาษณ์เด็กและผู้ปกครองก่อนสมัคร
bulletทำไมต้องฝึกเด็กให้ทำอะไรๆเอง
bulletเด็กเรียนหลายภาษาดีหรือไม่
bulletลูกมีโรคประจำตัว ลูกแพ้อาหารมาเรียนได้ไหม
dot
รับข่าวสาร

dot
dot
รับสมัครพนักงาน
dot
bulletรับสมัครครู พี่เลี้ยง
dot
ฝึกงานโครงการ Aupair
dot
bulletนักศึกษาฝึกงานโครงการ Aupair
dot
หลักสูตรอบรมพี่เลี้ยงเด็ก
dot
bulletอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ
bulletภาพการอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ
dot
Line
dot
dot
Facebook Fanpage
dot
เด็กเรียนหลายภาษาดีหรือไม่

 

บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลจัดกิจกรรมรูปแบบ พหุภาษา  (Multilingual)

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาให้กับเด็กซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่แรกเกิด  การรับฟังและทำความเข้าใจภาษาที่ได้ยินในช่วงแรก

จะทำให้เด็กสามารถแยกแยะเสียงของภาษาที่แตกต่างกันโดยที่เด็กไม่สามารถบอกว่าเป็ยเสียงของภาษาใดภาษาหนึ่ง

จากการศึกษาวิจัยพบว่าเด็กที่เรียนหลายภาษา  ช่วงแรกอาจมีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าแต่ไม่มีผลในระยะยาว

แต่การสอนภาษาที่ สอง สาม ให้กับเด็กต้องเริ่มตั้งแต่อายุก่อน 7 ปีเพราะเด็กจะสามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องแตกฉาน

โดยเป็นการจัดกิจกรรมในชีวิตประจำวัน  มีความสม่ำเสมอ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์  ช่วยเริ่มต้นให้เด็กคุ้นเคยกับความแตกต่างของภาษา

แล้วค่อยๆเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างเป็นระบบและถูกต้อง  การเรียนภาษาอื่นในระยะถัดไปก็จะไม่เป็นปัญหา

 (นิตยา  คชภักดี.   แนวการอบรมเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิดถึง 5 ปี ส่วนที่ 3 พัฒนาารด้านสติปัญญาและภาษา  2548  : 190-192)

แต่เพื่อป้องกันการสับสนทางภาษาซึ่งอาจส่งผลต่อการพูดล่าช้า  บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลจัดกิจกรรมภาษาต่างประเทศ

สำหรับเด็กที่ฟัง พูด ภาษาไทยได้อย่างเข้าใจดีแล้ว  ซึ่งไม่มีผลต่อการเรียนรู้การออกเสียงสำเนียง (accent) ในการเรียนภายหลังที่พูดภาษาแรกได้

และเป็นผลดีกับเด็กในเรียนรู้ภาษาไทย   รู้จักภาษาของตนเองก่อนที่จะเรียนรู้ภาษาอื่นๆ

และมีความภูมิใจในความเป็นไทย  เด็กยังได้รับการปลูกฝังให้เป็นเด็กไทย  แต่พร้อมเปิดใจเรียนรู้ภาษาอื่นและวัฒนธรรมอื่น

เป็นการเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่อาเซียนในอนาคตอันใกล้